Türkiye Cumhuriyeti

Los Angeles Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

30-31 Ocak 2016 Tarihinde Phoenix'te Gerçekleştirilecek Gezici Konsolosluk Hizmeti , 21.01.2016


T.C. LOS ANGELES BAŞKONSOLOSLUĞUNCA

PHOENIX’TEGERÇEKLEŞTİRİLECEK
GEZİCİ KONSOLOSLUK HİZMETİ

Yer:    Schwada Classroom Office Building (SCOB) 620 E Orange St, Room 150, Tempe, AZ

Tarih: 30 Ocak 2016, Cumartesi 09:00-17:00 / 31 Ocak 2016, Pazar 09:00-16:00

30-31 Ocak 2016 tarihlerinde, Başkonsolosluğumuz tarafından Phoenix’te “Gezici Konsolosluk Hizmeti” verilecektir.


Phoenix ve civarında yaşayan vatandaşlarımızdan gelen genel istek doğrultusunda randevu sistemi

uygulanacaktır.  Online randevu sisteminin teknik olarak mümkün olmamasından dolayı, Phoenix’de gerçekleştirilecek “Gezici Konsolosluk Hizmeti”ne katılmak amacıyla randevu almak isteyen tüm vatandaşlarımızın consulate.losangeles@mfa.gov.tr adresine e-posta mesajı göndermesi gerekmektedir. 

Gönderilen mesajlarda Konu/Subject bölümüne “Randevu Talebi/ Gezici Konsolosluk Hizmeti-Phoenix” yazılması ve yaptırılması istenen işlem/işlemler ile kişi sayısının mesajda belirtilmesi ve en önemlisi işlemi yapılacak her bir müracaat sahibine ait nüfus cüzdanının (arkalı önlü) bir örneğinin pdf formatında ek olarak gönderilmesi elzemdir. Nüfus cüzdanı örneği olmayan başvurular nüfus bilgilerine ulaşılamayacağı için randevu sistemine dahil edilemeyecektir.

Gezici Konsolosluk Hizmeti sırasında nüfus cüzdanınızın aslının yanınızda olması ve üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunması işlemlerinizin gerçekleştirilebilmesi açısından önem arzetmektedir. Nüfus cüzdanında T.C. Kimlik numarası bulunmayan vatandaşlarımızın acilen Başkonsolosluğumuza mesaj göndermeleri gerekmektedir.

Sözkonusu hizmet çerçevesinde, Başkonsolosluğumuz memurları işlem taleplerini ilgili evrak/belgeyle birlikte Phoenix’te teslim alacak olup, işlemler Los Angeles’ta tamamlandıktan sonra, ilgili evrak/belge başvuru sahiplerine postayla teslim edilecektir. İşlemlerin gerçekleştirilebilmesi için nüfus cüzdanı ve pasaportların aslı gerekmektedir. Bu itibarla, nüfus cüzdanınız ve pasaportunuz, Phoenix’te işleminiz alındıktan sonra bir süre Başkonsolosluğumuzda bulundurulacaktır.


Müracaat edilebilecek konsolosluk işlemleri:

 

 

- Askerlik İşlemleri (Sadece ilk erteleme ve ilk kez dövizle askerliğe başvuracakların müracaatları alınacaktır.)

- Vatandaşlık Bildirimi, Vatandaşlığa Giriş ve Vatandaşlıktan Çıkış İşlemleri

- Nüfus İşlemleri (Evlilik Tescili, Doğum Tescili, Nüfus Cüzdanı başvuruları)

- Vekaletname (Sözkonusu işlemlerin yapılması, sadece Phoenix’e gelmeden önce düzenlenmeleri durumunda mümkündür. Mutlaka konuya ilişkin olarak önceden Başkonsolosluğumuzun e-posta adresine detaylı olarak bildirimde bulununuz)

- Pasaport İşlemleri

 

Konsolosluk işlemleri hakkında detaylı bilgi http://www.konsolosluk.gov.tr adresinde

mevcuttur.

 

Konuyla ilgili sorularınızı consulate.losangeles@mfa.gov.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz.

 

Saygıyla duyurulur.

 

Los Angeles Başkonsolosluğu