Türkiye Cumhuriyeti

Los Angeles Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Doğum Yardimi Programina İlişkin Duyuru , 02.06.2015

Değerli Vatandaşlarımız,

 

633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4’üncü maddesi doğrultusunda 15 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla “Doğum Yardımı” programı uygulanmaya başlanmıştır.

 

Anılan programa göre Türk vatandaşlarına, bir kereye mahsus canlı doğan birinci çocuğu için 300.-TL, ikinci çocuğu için 400.-TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600.-TL tutarında doğum yardımı yapılacaktır

 

Doğum yardımı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülecektir:

 

-Doğum yardımı başvuruları 15/05/2015 tarihinde başlayacaktır.

 

-Doğum yardımı, 15/05/2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için doğum yardımı verilmez.

-Ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, 15/05/2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar ve evlat edinilen çocuklar da dikkate alınmaktadır. Başvuran kişinin veya adına başvuru yapılan kişinin nüfus kayıt örneğinde yer alan çocukları doğum tarihine göre sıralamaya dahil edilecektir.

- Doğan çocuğun mutlaka nüfusa kaydı yapılmalıdır. 

- Doğum yardımı, annenin ya da babanın veya her ikisinin de Türk vatandaşı olması halinde yapılır. Ödeme, annenin sağ ve Türk vatandaşı olması durumunda anneye, annenin Türk vatandaşı olmaması halinde ise babaya yapılmaktadır. Ancak başvurular anne adına baba veya kanuni temsilciler tarafından da yapılabilmektedir.

-Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ve Mavi Kart sahibi vatandaşlarımızın başvuruları Büyükelçilikler ve Konsolosluklar aracılığıyla yapılacaktır.

 

-Başvurular şahsen, iadeli ve taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılacaktır.

 

-Detaylı bilgi, ücretsiz bilgi hattı olan 144 (haftaiçi mesai saatlerinde) ve 183 nolu telefon numaralarından ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinden alınabilir.

 

-Başvuru dilekçesinin örneğine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının internet sayfasından(www.aile.gov.tr) ulaşılması mümkündür. Anılan dilekçenin eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

 

Saygıyla duyurulur.