Türkiye Cumhuriyeti

Los Angeles Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Şubat 2014 Er Celbinde Silah Altına Alınacak Yükümlülere Ait Duyuru , 17.01.2014

1. Şubat 2014 er celp döneminde silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Şubat 2014 er celbi 1’inci grupta sevke tabi yükümlülerin 03-06 Şubat 2014,  2’nci grupta sevke tabi olanların 19-21 Mart 2014 tarihleri arasında sevkleri yapılacaktır.

 3. Şubat 2014 er celp döneminde;

A. 1994 doğumlu ve bunlarla isleme tabi er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi Şubat 2014 olanlar,

 B. Celp donemi Şubat 2014 olmadığı halde, Şubat 2014 celp döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar,

 C. Yasal nedenlerle askere sevkleri tehir edilenlerden, Şubat 2014 er celp döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.

 4. Sevke tabi yükümlüler sevk edilecekleri eğitim merkezlerini 15 Ocak 2014 tarihinden itibaren e-devlet kapısı üzerinden, www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

5. Şubat 2014 er celp döneminde sevke tabi yükümlülerin isim listeleri 15 Ocak 2014 tarihinden itibaren askerlik şubelerinde ilan edilecektir.

 6. Yükümlüler sevk işlemlerini yaptırmak için, nüfus cüzdanları ile birlikte, 15 Ocak 2014 tarihinden itibaren askerlik şubelerine başvurarak sevk evrakını alabileceklerdir.

 7. Şubat 2014 er celbi 1’inci grupta sevke tabi olanlardan 06 Şubat 2014 dahil, 2’nci grupta sevke tabi olanlardan 21 Mart 2014 dahil tarihlerine kadar askerlik şubelerine müracaat ederek sevk işlemlerini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde, kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 89’uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.

 8. Ayrıntılı bilgi http://www.asal.msb.gov.tr/esasicerik_dosyalar/duyuru.doc  internet adresinde ve TRT teletekst sayfalarında yer almaktadır.

 9. 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.

 Saygıyla duyurulur.

T.C. Los Angeles Başkonsolosluğu