Türkiye Cumhuriyeti

Los Angeles Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

2015-2016 Dönemi Bmgk Adaylığımıza Ilişkin Web Duyurusu , 31.05.2013

2015-2016 dönemi BMGK adaylık kampanyamız kapsamında yararlanılmak üzere bir web sitesi hazırlanmış olup, anılan siteye www.turkey4unsc.org adresinden ulaşılması mümkündür. Bahsekonu web sitesiyle BM çatısı altındaki faaliyetlerimizin ön plana çıkarılması hedeflenmekte olup, sitenin içeriği sözkonusu faaliyetler doğrultusunda güncellenecek ve zenginleştirilecektir.

Saygıyla duyurulur.