Türkiye Cumhuriyeti

Los Angeles Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Suriye Halkının Dostları Grubu İkinci Toplantısı/basın Akreditasyon Duyurusu , 28.03.2012

 “Suriye  Halkının  Dostları  Grubu  İkinci  Toplantısı”na    ilişkin  olarak   Başbakanlık  Basın-Yayın  ve Enformasyon
 Genel Müdürlüğü  (BYEGM) tarafından hazırlanan basın akreditasyon duyurusuna BYEGM’nin internet sayfasından
 (http://www.byegm.gov.tr/basinduyurulari.aspx?ahid=356&ac=1) ulaşılabilmektedir.

Saygıyla duyurulur.

Los Angeles Başkonsolosluğu