Türkiye Cumhuriyeti

Los Angeles Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

1 Ocak 2012 Tarihinden Itibaren Ülkemizde Uygulanmaya Başlayan Genel Sağlık Sigortası , 27.01.2012

5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun” çerçevesinde 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan yeni “Genel Sağlık Sigortası”ndan yararlanılabilmesi için Türkiye’de ikamet koşulu aranmakta olup,  sözkonusu Genel Sağlık Sigortası’ndan faydalanmak istemeyen vatandaşlarımızın adres beyanında bulunarak yurt dışında yaşadıklarını belgelemeleri  önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın yurt dışı ikamet adreslerinin bildirimleri dış temsilciliklerimize şahsen ya da posta ile başvurularak yapılabilmektedir. Konuya ilişkin bilgi aşağıda (*) sunulmaktadır.

Türkiye’de ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yanısıra ülkemizde bir yıldan uzun süre ikamet etmiş olan yabancıları da ilgilendiren Kanunun uygulanması hususunda daha fazla bilgi almak isteyenler için Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK)’nın web-sitesinin ana sayfasında http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/d15ca379-c083-4fb2-ad55-e6f11ef87737/GSS_SORU_VE_CEVAPLAR_20120123.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d15ca379-c083-4fb2-ad55-e6f11ef87737  “50 Soruda Yeşil Kart ve Gelir Tespiti” başlığı altında bir bilgi notu yer almaktadır.

(*)Anılan sağlık sigorta sisteminin dışında kalmak isteyen  vatandaşlarımızın yurt dışındaki ikametlerini bildirmeleri için Başkonsolosluğumuza şahsen veya posta ile başvurarak adres beyanında bulunmaları gerekmektedir. Posta ile “Adres Beyan Formu” göndermek isteyen vatandaşlarımızın, anılan formu (Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün   www.nvi.gov.tr  adresli web sitesinden temin etmeleri mümkündür) eksiksiz olarak doldurup imzalamaları ve form ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri Başkonsolosluğumuza göndermeleri gerekmektedir.
 
-Adres Beyan Formu (eksiksiz doldurulup imzalanacak)
- Nüfus cüzdanının aslı veya noter onaylı sureti
-Adresinizi kanıtlayacak belgenin (ehliyet, elektrik veya gaz faturası v.b. belgelerden sadece birinin  fotokopisi)
-Alındı belgesinin iadesi için üzeri pullu iade zarfı

Aynı adreste yaşayan aile bireyleri (18 yaşından küçük çocuklar ve eşler) için ayrı ayrı form doldurulmasına gerek yoktur. Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün  formunda “Aynı Adreste Bulunan Kişilerin Kimlik Bilgileri” kısmının doldurulması yeterli olacaktır. Başvurunuz elimize ulaştıktan sonra adres beyanınız  elektronik ortamda “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)’nde yapılarak alındı belgeniz adresinize postalanacaktır.
 
Saygıyla duyurulur.

Los Angeles Başkonsolosluğu