Türkiye Cumhuriyeti

Los Angeles Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

E-konsolosluk Sitesi Üzerinden Interaktif Işlem Yapılabilmesi Için E-devlet Şifresi Alınması Zarureti Hk. , 11.04.2011

Vatandaşlarımıza konsolosluk hizmetlerinin sağlanmasında etkin olarak kullanılmakta olan E-konsolosluk sitesinin daha etkin ve “kullanıcı dostu” hale getirilmesi yönündeki çalışmalar tamamlanmak üzere olup, anılan sitenin yeni sürümü yakın tarihte vatandaşlarımızın kullanımına açılacaktır.

 

Ancak vatandaşlarımızın yeni e-konsolosluk sitesi vasıtasıyla interaktif işlem yaptırabilmeleri için mutlaka e-Devlet şifresi sahibi olmaları gerekmektedir. (E-Devlet şifreleri hakkında Başkonsolosluğumuzca daha önce yapılan bir duyurunun metni ihtiyaten aşağıda sunulmaktadır.)

 

Bununla birlikte daha önceden e-konsolosluk üyesi olan vatandaşlarımız, sahip oldukları mevcut kullanıcı ad ve şifreleriyle sitenin yeni sürümünde 31 Aralık 2011 tarihine kadar işlem yapabilecekler, anılan tarihten sonra siteden bilgi edinebilecek ancak e-Devlet şifresi olmadan işlem yapamayacaklardır.

 

Bu çerçevede, vatandaşlarımızın yurtiçinde PTT şubelerinde, yurtdışında ise dış temsilciliklerimizde dağıtılmakta olan e-Devlet şifrelerini biran önce almalarında yarar görülmektedir. E-devlet şifrelerini temin etmek isteyen vatandaşlarımızın, konu hakkındaki mevzuat gereği dış temsilciliklerimize şahsen (bizzat giderek) başvurmaları gerekmektedir.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

T.C.Los Angeles Başkonsolosluğu

 

 

DUYURU

(28.03.2011)

 

Vatandaşlarımızın çeşitli kamu hizmetlerine www.turkiye.gov.tr adresinden veya cep telefonlarından elektronik ortamda ulaşmalarını sağlayan “e-Devlet Kapısı” projesi 2008 yılından bu yana sürdürülmektedir. Projenin amacı, kamu hizmetlerini vatandaşlarımıza, işletmelere ve kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde sunmaktır. Elektronik devlet hizmetlerine geçişte gerekli bilişim altyapısının kurulması, devlet hizmetlerine bilgi, iletişim ve kalite standartlarının belirlenmesi görevleri Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.’ye verilmiştir. Türksat A.Ş.’nin konuya ilişkin tanıtıcı broşür ve bilgi notlarının örnekleri ekte sunulmaktadır.

 

Vatandaşlarımızın e-devlet kapısı hizmetlerinden yararlanmalarını sağlayan ve yurtiçinde PTT şubelerinde dağıtımı yapılan şifrelerin yurtdışında da dış temsilciliklerimizde dağıtımına başlanmıştır. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları ve 5901 sayılı Vatandaşlık Kanunu’nun 28. Maddesi uyarınca izin almak suretiyle vatandaşlıktan çıkan kişiler yurtdışındaki temsilciliklerimizden alacakları şifreleri kullanarak e-devlet kapısı projesi kapsamındaki hizmetlerden yararlanabilecektir.

 

Anılan şifrelerin alınabilmesi için dış temsilciliklerimize şahsi başvuru yapılması gerekmektedir. Öte yandan yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’ye seyahatlerinde anılan şifreleri ülkemizdeki PTT şubelerinden de temin etmeleri mümkündür.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

T.C.Los Angeles Başkonsolosluğu

İlgili Dosyalar :

- tv1wf455kne2xa553wcf2p55e-devlet tr