Türkiye Cumhuriyeti

Los Angeles Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

E-devlet Şifrelerinin Yurtdışında Dağıtımına Başlanmıştır. , 28.03.2011

DUYURU

(28.03.2011)

 

Vatandaşlarımızın çeşitli kamu hizmetlerine www.turkiye.gov.tr adresinden veya cep telefonlarından elektronik ortamda ulaşmalarını sağlayan “e-Devlet Kapısı” projesi 2008 yılından bu yana sürdürülmektedir. Projenin amacı, kamu hizmetlerini vatandaşlarımıza, işletmelere ve kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde sunmaktır. Elektronik devlet hizmetlerine geçişte gerekli bilişim altyapısının kurulması, devlet hizmetlerine bilgi, iletişim ve kalite standartlarının belirlenmesi görevleri Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.’ye verilmiştir. Türksat A.Ş.’nin konuya ilişkin tanıtıcı broşür ve bilgi notlarının örnekleri ekte sunulmaktadır.

 

Vatandaşlarımızın e-devlet kapısı hizmetlerinden yararlanmalarını sağlayan ve yurtiçinde PTT şubelerinde dağıtımı yapılan şifrelerin yurtdışında da dış temsilciliklerimizde dağıtımına başlanmıştır. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları ve 5901 sayılı Vatandaşlık Kanunu’nun 28. Maddesi uyarınca izin almak suretiyle vatandaşlıktan çıkan kişiler yurtdışındaki temsilciliklerimizden alacakları şifreleri kullanarak e-devlet kapısı projesi kapsamındaki hizmetlerden yararlanabilecektir.

 

Anılan şifrelerin alınabilmesi için dış temsilciliklerimize şahsi başvuru yapılması gerekmektedir. Öte yandan yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’ye seyahatlerinde anılan şifreleri ülkemizdeki PTT şubelerinden de temin etmeleri mümkündür.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

T.C.Los Angeles Başkonsolosluğu

İlgili Dosyalar :

- ypn4itzbc42dpu45rnqefqbee-devlet tr