Türkiye Cumhuriyeti

Los Angeles Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yurtdışı Seçmen Kütüğü İlanı , 10.03.2011

DUYURU

(10.03.2011)

 

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 26 Şubat 2011 tarihinde alınan bir kararla, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlere sandıkta veya elektronik oylama yöntemiyle oy kullandırmanın, teknik altyapı hazırlıklarının tamamlanabilmesinin süre yönünden olanaksız olması sebebiyle, 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri için mümkün olamayacağına, dolayısıyla sözkonusu seçimlerde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın eskiden olduğu gibi gümrük kapılarında oy kullanmaları gerektiğine karar verildiği daha önce duyurulmuştu.

 

Sözkonusu Genel Seçimler hakkında, Yurt İçi ve Yurt Dışı Seçmen Kütüklerinin oluşturulması ve ilanına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu’nun 07.03.2011 tarih ve 158 sayılı kararı ile eki Örnek: 140/II sayılı Genelge ekte sunulmaktadır.

 

Görüleceği üzere sözüedilen kararın “Sonuç” bölümünün 4. Maddesinde,  “Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan ve seçmen niteliğini taşıyan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarına ait kayıtların Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne dönüştürülmesinden sonra, 18/03/2011 Cuma günü saat: 08:00’de internet ortamında ‘www.ysk.gov.tr’ adresinde ilan edilmesine ve  İnternet ortamında ilan edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün 31/03/2011 Perşembe günü saat: 17:00’de ilanının sonlandırılmasına, sonlandırma tarihinin tutanak altına alınmasına karar verildiği” belirtilmektedir.

 

Karar ekindeki Genelgede ise, “Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Yüksek Seçim Kurulunun İnternet Sayfasında İlan Edilmesi, Süresi ve Sonlandırılması,  Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne Yazılacak Olan Seçmenler, Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne Yazılamayacak Olanlar, Yurt Dışı Seçmen Kayıtlarında Düzeltme veya Yerleşim Yerini Değiştirenlerin Yazımı, Adres Kayıt Sistemindeki (AKS) Değişikliklerin SEÇSİS’e  İşlenmesi, Yurt Dışı Seçmen Kütüğündeki Kayıtların Silinmesi ve Dondurulması, Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne Kimlerin, Nasıl İtiraz Edebilecekleri, İtirazların Karara Bağlanması ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Kesinleştirilmesi” hususları yer almaktadır.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

T.C. Los Angeles Başkonsolosluğu