Türkiye Cumhuriyeti

Los Angeles Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu'na Üye Seçimi , 08.03.2011

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (BYTATB) ‘‘Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu’’na yurtdışından seçilecek üyelere ilişkin ilanı ekte sunulmaktadır.

 

Görüleceği üzere sözkonusu ilanda, 24.03.2010 tarih ve 5978 sayılı “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 24.12.2010 tarih ve 27795 sayılı “Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde kurulan “Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu”na, yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya kaybettirme halleri dışında vatandaşlıktan çıkanlardan belirli ülke veya bölgeler için oluşturulan kontenjanlar kapsamında üye seçileceği bildirilmektedir.

 

Sözkonusu kurula ABD’den 4 üye seçileceği bildirilen ilanda, başvuru şartları sıralanmakta ve başvuruların 25 Mart 2011 tarihine kadar  yurtdışındaki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine (Büyükelçilik veya Başkonsolosluk) veya Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılabileceği kaydedilmektedir.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

T.C.Los Angeles Başkonsolosluğu