Türkiye Cumhuriyeti

Los Angeles Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Gümrük Kapılarında Oy Kullanmaları , 02.03.2011

Resmi Gazete’nin 27.02.2011 tarihli ve 27859 (Mükerrer) sayılı nüshasında yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu’nun 120 sayılı kararının metni ekte sunulmaktadır.

 

Anılan kararda, yurtdışı seçmenlerin hangi usulde oy vereceklerinin tespiti ile tespit edilen yönteme göre oy verme usul ve esaslarını belirlemek için oluşturulan komisyonun çalışmalarını tamamlamış olduğu belirtilmekte ve bu çerçevede:

 

-  Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlere sandıkta veya elektronik oylama yöntemiyle oy kullandırmanın, seçim tarihi göz önüne alınarak, teknik altyapı hazırlıklarının tamamlanabilmesinin süre yönünden olanaksız olması sebebiyle, bu seçimler için mümkün olamayacağına, önümüzdeki ilk seçimlerde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın eskiden olduğu gibi gümrük kapılarında oy kullanmaları gerektiğine,

 

- 298 sayılı Kanunun 94/A maddesinde yer alan yurtdışı seçmenlerin sandıkta oy kullanma ve elektronik oylama yöntemlerinin ileriki seçimlerde uygulanabilmesi için mevcut Komisyonca çalışmalara hemen başlanılmasına,

 

26.02.2011 tarihinde oy çokluğuyla karar verildiği bildirilmektedir.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

T.C. Los Angeles Başkonsolosluğu

İlgili Dosyalar :

- lhmhnczjsdcaqm55v4gk0p55YSK kararı