Türkiye Cumhuriyeti

Los Angeles Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Gümrük Kapılarında Oy Verme Işlemi , 15.06.2010

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan, 12.09.2010 tarihinde yapılacak Anayasa değişikliklerinin halkoylamasına sunulmasında gümrük kapılarında görev yapacak gümrük kapısı ilçe seçim kurulları ve sandık kurullarının görev ve yetkileriyle gümrük kapılarındaki oy verme işlemlerine ilişkin Genelge’nin örneği, ekte sunulmaktadır.

Vatandaşlarımızın bilgisine sunulur.

T.C.Los Angeles Başkonsolosluğu