Türkiye Cumhuriyeti

Los Angeles Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul Ve Esaslarını Gösterir Genelge , 03.06.2010

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 12.09.2010 tarihinde halkoylamasına sunulmasına ilişkin olarak yayımlanan, Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge’nin örneği ekte sunulmaktadır.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.