Türkiye Cumhuriyeti

Los Angeles Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Adres Beyan Formları Hakkında. , 07.04.2010

 

                                                                                                                        7 Nisan 2010

 

 

DUYURU

 

Ülkemiz mevzuatı gereği, yurtdışındaki vatandaşlarımıza ait adres bilgilerinin, “Adres Beyan Formu (B)” tanzim edilmek suretiyle “Adres Kayıt Sistemi”nde (AKS) kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu amaçla, bir süredir yurtdışındaki temsilciliklerimizce, herhangi bir konsolosluk işlemi için başvuruda bulunan vatandaşlarımıza Adres Beyan Formlarının doldurtularak, Türkiye’deki ilgili nüfus müdürlüklerine iletilmesi uygulamasına devam edilmektedir.

 

Ülkemizde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili genel seçimi ve halkoylamalarında yurtdışındaki vatandaşlarımızın da oy kullanabilmelerini teminen yürütülen çalışmalar kapsamında, yurtdışındaki vatandaşlarımıza ilişkin seçmen kütüklerinin hazırlanması aşamasında “Adres Kayıt Sistemi”nde (AKS) mevcut veriler esas alınacaktır. Bu çerçevede,  seçmen kütüklerinin sağlıklı bir şekilde oluşturulabilmesi amacıyla, Başkonsolosluğumuz görev bölgesinde ikamet eden vatandaşlarımızın, herhangi bir konsolosluk işlemi için başvurdukları sırada, Başkonsolosluğumuz görevlilerinin de yardımıyla dolduracakları “Adres Beyan Formu (B)”nu imzalayarak teslim etmeleri önem arzetmektedir.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.