Türkiye Cumhuriyeti

Los Angeles Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Türkçe Öğretim Materyallerine Ulaşılabilecek Internet Adresi Hk. , 08.01.2010

Yurtdışındaki Türk çocukları için “Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı”nın, eğitim bilimlerindeki yeni gelişmeler ve yurtdışındaki vatandaşlarımızın reel ihtiyaçları doğrultusunda yenilenmesine ve hazırlanacak öğretim programına paralel olarak ders kitapları, öğrenci çalışma kitapları, öğretmen kılavuz kitabı, çeşitli görsel-işitsel öğretim materyalleri, öğretmen ve velilere yönelik farkındalık yaratacak çeşitli dokümanlar ile bu hususta sürekli geri besleme imkanını sağlayacak bir internet sitesinin hazırlanmasını kapsayan çalışmalar, “Ortaöğretim Projesi” çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığımızca yürütülmektedir.

 

Bu kapsamda hazırlanan öğretim materyallerinin yurtdışındaki öğretmen, öğrenci ve velilerle paylaşımına yönelik olarak bir internet sitesi oluşturulmuş olup, sözkonusu sitenin bağlantı adresi aşağıda sunulmaktadır:

http://uzaktakiyakinlarimiz.meb.gov.tr

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyrulur.