Türkiye Cumhuriyeti

Los Angeles Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

2010 Abd Nüfus Sayımına Katılım , 19.06.2009

ABD nüfus sayımı her 10 yılda bir düzenlenmektedir. Müteakip sayım 2010 tarihinde yapılacaktır. Sözkonusu sayıma ilişkin ayrıntılı bilgilere "http://2010.census.gov/2010census" internet adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Sayım 2010 yılı Mart ayında sayım formunun adreslere gönderilmesiyle veya sayım görevlileri tarafından doğrudan adreslere teslim edilmesiyle başlayacaktır. Form hane halkı tarafından doldurulduktan sonra ABD Sayım Bürosu'nun ilgili merkezlerine postalanacaktır. 2010 yılı Nisan-Ağustos ayları arasında ise sayım görevlileri formları sayım merkezlerine göndermeyen adresleri tespit ederek, bizzat ziyaret edecektir. 2010 yılı Aralık ayında ABD Sayım Bürosu sayım sonuçlarını Başkan'a sunacaktır.

 

Sayım formunda etnik kökenle ilgili sorular da yer alacaktır. ABD'deki seçim bölgelerini nüfusa göre yeniden tanzim edecek, bu sayede Kongre seçim bölgelerini önümüzdeki 10 yıllık süre için belirleyecek, eyalet düzeyinde muhtelif nüfus kesimlerine yönelik programların gözden geçirilmesine imkan sağlayacak, ihtiyaç duyulan bölgelere federal ve eyalet bütçesinden kaynak aktarımını mümkün kılacak, nüfusu artış gösteren topluluklara yönelik yeni bazı düzenlemelerin  yapılmasının yolunu açacaktır. Dolayısıyla, etki ve sonuçları göz önüne alınarak, sayıma Türk-Amerikan toplumunun aktif katılımının önem taşıdığı değerlendirilmektedir.

 

Saygıyla duyurulur.