II.d. Özel Öğrencilikle İlgili Olarak Sıkça Sorulan Sorular, 28.4.2015

Bu bölüm altında aşağıdaki sorulara cevap bulabilirsiniz:

 1. Özel öğrencilik nedir ve başvuru için hangi belgeler gereklidir?
 2. Özel öğrencilik başvurusunu nereye yapabilirim?
 3. Başvuruyu ne zaman yapmalıyım?
 4. Başvuruyu yaptığım an öğrenciliğim tanınmış sayılır mı?
 5. Öğrenciliğimi kim tanıyor?
 6. Öğrenciliğimin tanınması ne kadar süre alıyor?
 7. Öğrenci tanıma fişim elime geçtiğinde ne yapmalıyım?
 8. Dosyam açılınca ne yapmalıyım?
 9. Dosyamın açılmasının pratik yararları nelerdir?
 10. Pasaport süremi nasıl uzattırabilirim?
 11. Askerlik ve pasaport işlemlerini kaç yıl süreyle devam ettirebilirim?
 12. Öğrenimimi tamamlayınca ne yapmalıyım?
 13. Öğrenimimi tamamlamadan okuldan ayrılırsam ne yapmalıyım?
 14. İşçi statüsüne geçiyorum / geçtim. Ne yapmalıyım?
 15. Öğrenci dosyam kapatıldıktan sonra askerlik ve pasaport işlemlerimi nerede yaptırabilirim?
 16. Öğrenci dosyam açık. Askerliğim tecil mi, tehir mi edilecek?
 17. Öğrenci dosyam açık. Lisans eğitimimi tamamladım. Lisansüstü eğitime başladım/başlıyorum. Dosyamın devamı için ne yapmalıyım?
 18. Askerlik kararımı nasıl aldırabilirim?
 19. Önlisans/Lisans/Master/Doktora diplomamın denkliğini nerede yaptırabilirim?
 20. Bakaya durumdayım. Ne yapmalıyım?
 21. OPT kapsamında askerlik tehirimi nasıl yaptırabilirim?

1. Özel öğrencilik nedir ve başvuru için hangi belgeler gereklidir?


Lütfen bir önceki sayfada yer alan (II.a.) ve (II.b.) no’lu bilgi notlarını inceleyiniz.

2. Özel öğrencilik başvurusunu nereye yapabilirim?

TÜRKİYE’DEN:

Milli Eğitim Bakanlığı
Yükseköğretim Genel Müdürlüğü
6.Kat A Blok
06648 Bakanlıklar, Ankara
Tel : 011-90-312-413 16 32
Faks: 011-90-312-418 45 53yogm@meb.gov.tr

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDEN:

a. New York (NY), Connecticut (CT) , Kentucky (KY) , Massachussetts (MA) , Maine (ME) , New Hampshire (NH), New Jersey (NJ), Rhode Island (R)veya Vermont (VT)'da iseniz.

Turkish Consulate General
Education Office
821 United Nations Plaza, New York, NY 10017
e-posta: bilgi@egitimataseliginy.org

b. District of Colombia, Maryland, Virginia, West Virginia, Bahamas, Delaware, Florida, Georgia, North Carolina, Pennsylvania, South Carolina, Porto Rico, Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi, New Mexico, Oklahoma, Tennessee veyaTexas’ da iseniz:

Turkish Embassy
Education Office in Wasington D.C.
2525 Massachusetts Avenue NW
Washington DC 20008
Tel : 202-612 68 10
Faks: 202-319 15 38
e-posta: egitim@turkishembassy.org

c. Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington,Wyoming, Pacific Islands, Illinois, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Wisconsin, Arkansas, Texas veLouisiana'daiseniz:

Turkish Consulate General in Los Angeles
Education Office
6380 Wilshire Blvd.
Suite 907, LA, 90048
Tel : 323-782 86 36Faks : 323-782 85 41

e-posta: laegitimataseligi@gmail.com

adreslerine şahsen veya posta ile başvurunuz.

3. Başvuruyu ne zaman yapmalıyım?

Başvurunuzu Mayıs ayı hariç 11 ay süreyle yapabilirsiniz.

4. Başvuruyu yaptığım an öğrenciliğim tanınmış sayılır mı?

Hayır. Öğrenciliğiniz, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğünce gerekli işlemler tamamlanıp, adınıza Özel Öğrenci Tanıma Fişi düzenlendikten sonra tanınmış sayılır.

5. Öğrenciliğimi kim tanıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü tanıyor.


Not:
2009 Haziran ayından itibaren, yurtdışında yükseköğretim gören özel öğrencilerin iş ve işlemlerinin dış temsilciliklerce yerine getirilmesi uygulamasına geçilmesi öngörülmektedir. Başka bir ifadeyle, bundan böyle özel öğrencilik tanıma başvuruları Milli Eğitim Bakanlığına iletilmeden, Eğitim Müşavirlikleri ve Ataşelikleri ile bunların bulunmadığı yerlerde Konsolosluklar tarafından onaylanacaktır.

6. Öğrenciliğimin tanınması ne kadar süre alıyor?

Belgeleriniz tam ve geçerli durumda ise öğrenciliğinizin tanınması ortalama 2 ay alıyor.

7. Öğrenci tanıma fişim elime geçtiğinde ne yapmalıyım?

Özel Ögrenci Tanıma Fişi elinize ulaştığında öğrenim durumunuzu belgelendiren yeni tarihli okul yazısı ile adresiniz yazılı boş bir geri dönüş zarfını Ataseligimize göndermeniz gerekiyor.

Özel öğrenci başvurunuzu Türkiye’den MEB Yükseköğretim Genel Müdürlüğüne yapmışsanız, yeni tarihli okul kayıt belgenize ve adresiniz yazılı zarfa ek olarak, tanıma fişinizin ve nüfus cüzdanınızın birer fotokopisini de ataseliğimize gönderiniz.

8. Dosyam açılınca ne yapmalıyım?

Dosyanızı işler durumda tutmanız gerekli. Bunun için de Bahar ve Güz Dönemlerine kayıt oldukça Ataseligimize, okulunuzdan alacağınız belgeyi gönderiniz. Güz Dönemi belgenize biten yılın transkriptlerini de eklemeyi unutmayınız.

9. Dosyamın açılmasının pratik yararları nelerdir?

Dosya açtırdığınız ve her altı ayda bir yeni döneme kayıt belgenizi ve yıl sonlarında da transkriptlerinizi gönderdiğiniz takdirde; öğrenim seviyeniz için verilen yasal süre veya yaş sonuna kadar , askerlik tecil ve tehir islemleriniz her yıl Ataseligimiz tarafından yaptırılmaktadır. Ayrıca gerekiyorsa, papasaport sürenizi bağlı bulunduğunuz konsolosluğumuz kanalıyla uzatabilmeniz için Pasaport Süre Uzatma Belgesi düzenlenerek adresinize gönderilebilmektedir.

10. Pasaport süremi nasıl uzattırabilirim?

Ataseligimizden alacağınız Pasaport Süre Uzatma Belgesi ve pasaportunuz ile birlikte bağlı bulunduğunuz Konsolosluğumuza başvurunuz.

11. Askerlik ve pasaport işlemlerini kaç yıl süreyle devam ettirebilirim?

- Dil öğrenimi için 1 yıl süre verilir. Özüre dayalı olarak bu süre 6 ay uzatılabilir .

- Hazırlık veya telâfi öğrenimi yapanlara okullarınca gerekli görülen izin verilir. Hazırlık sınıfları ile intibak programlarında geçirilen süreler, azamî öğrencilik sürelerine dahil değildir (İlgili yönetmelik, Askeralma Yönergesi, Md:15).

- Lisans öğrenimi için okulların normal süresi kadar izin verilir. Ancak özüre dayalı olarak bu süre 2 yıl uzatılabilir.

- Yüksek lisans öğrenimi için 2 yıl süre tanınır. Özüre dayalı olarak bu süre 1 yıl uzatılabilir.

- Doktora düzeyindeki öğrenimler için 3 yıl süre tanınır. Özüre dayalı olarak bu süre 2 yıl uzatılabilir.

- Kayıtları dondurulanların bu süreleri, tam yıla tamamlanarak azamî öğrencilik süresine eklenir. Bu süre, iki yılı veya dört dönemi geçemez (Askeralma Yönergesi).

- Lisans seviyesinde 29 yaş, lisans üstü seviyede 33 yaş sonuna kadar öğrenimini tamamlamayanların askerlik ve pasaport işlemlerinin Ataseligimizce yapılması mümkün olamamaktadır.

12. Öğrenimimi tamamlayınca ne yapmalıyım?

Ataseliğimize bir yazı göndererek mutlaka dosyanızı kapattırınız.

13. Öğrenimimi tamamlamadan okuldan ayrılırsam ne yapmalıyım?

Ataseliğimize bir yazı göndererek mutlaka dosyanızı kapattırınız.

14. İşçi statüsüne geçiyorum / geçtim. Ne yapmalıyım?

Ataseliğimize bir yazı göndererek mutlaka dosyanızı kapattırınız.

15. Öğrenci dosyam kapatıldıktan sonra askerlik ve pasaport işlemlerimi nerede yaptırabilirim?

Çalısmaya başlamış iseniz bağlı bulunduğunuz Konsolosluğumuza başvurarak işlemlerinizi işçi statüsünde devam ettirebilirsiniz.

16. Öğrenci dosyam açık. Askerliğim tecil mi, tehir mi edilecek?

Ön lisans ve Lisans egitimi görüyor iseniz TECİL, lisansüstü eğitim görüyor iseniz SEVK TEHİR UZATIMI yapılacak.

TECİL: Ön Lisans veya Lisans seviyesinde öğrenim görmekte iseniz her öğretim yılı başında, Temmuz, Ağustos veya Eylül aylarında Ataseliğimize bir dilekçe ile basvurarak askerliğinizin tecil ettirilmesini isteyiniz. Dilekçenizle beraber öğrenim gördüğünüz okuldan alacağınız yeni döneme kayıt belgesi ile bitirdiğiniz yılın notlarını gönderiniz. Bunun üzerine Ataseliğimizce düzenlenen Askerlik Tecil Belgesi, Türkiye’deki askerlik şubenize gönderilecektir.

SEVK TEHİR UZATIMI: Master/Doktora derecenizi verilen süre içerisinde alamayacaksanız, sevk tehir sürenizin bitiminden en az iki ay önce Ataseliğimize bir dilekce ve öğrenim gördüğünüz dal, derece ve bu dereceye başlama tarihinizi ve tamgün öğrenci olduğunuzu belgeleyen, bu dereceyi almakta gecikme sebeplerini ve dereceyi alacağınız tahmini tarihi bildiren resmi bir okul yazısı ile Ataseliğimize başvurarak sevk tehir uzatımı isteyiniz.

17. Öğrenci dosyam açık. Lisans eğitimimi tamamladım. Lisansüstü eğitime başladım/başlıyorum. Dosyamın devamı için ne yapmalıyım?

Master/Doktora eğitiminine tamgün öğrenci olarak kabul edildiğinize veya eğitiminizi tamgün olarak sürdürdüğünüze dair okul yazısının aslı,

Askerlik kararınız ve yükseköğretim diplomanızın denkliği ile birlikte Ataseliğimize posta yoluyla veya şahsen başvurunuz.

18. Askerlik kararımı nasıl aldırabilirim?

Yurtdışında bağlı bulunduğunuz Başkonsolosluğumuza, yurtiçinde Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Dairesi Başkanlığına başvurabilirsiniz.

19. Önlisans/Lisans/Master/Doktora diplomamın denkliğini nerede yaptırabilirim?

Yükseköğretim diplomalarının denkliği sadece Türkiye’de ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Denklik Birimi tarafindan yapılmaktadır.


İlgili Link: YÖK'ün denkliklerle ilgili sayfası için tıklayınız

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Denklik Birimi
O6539 Bilkent Ankara Turkey
Tel : 312-298 71 42
Faks: 312-266 47 44 www.yok.gov.tr

20. Bakaya durumdayım. Ne yapmalıyım?

Yurtdışındaki eğitiminize bakaya kaldığınız tarihten sonra başladıysanız, bağlı bulunduğunuz konsolosluğumuza başvurarak bakaya ifadesi veriniz. Elde edeceğiniz Kovuşturmaya Yer Olmadığı ya da Beraat Kararı’nı özel öğrencilik başvurusu yaparken kullanınız. Tekrar bakaya kalmamak için öğrencilik başvurunuzu yapmakta acele ediniz.

Yurtdışındaki eğitiminize bakaya kalmadan önce başladıysanız özel öğrencilik başvurusunda bulununuz. Bu durumda, ABD veya Kanada’daki eğitiminize ilk başladığınız tarihten bugüne kadar ögrenci olduğunuzu belgelendirmeniz gerekmektedir.

21. OPT kapsamında askerlik tehirimi nasıl yaptırabilirim?

OPT kapsamında askerlik tehir süresi bir yıldır. İşyerinizden alacağınız işe başlama tarihinizi de gösteren yazı ile OPT kartınızın önlü arkalı fotokopisini Ataseliğimize göndererek tehir isteyebilirsiniz.

NOT: F-1 öğrenci vizesi ile ABD’de bulunan ve “Optional Practical Training ” (OPT) kapsamında ABD makamlarından çalışma izni alan öğrencilerimizin, askerlik erteleme işlemlerini işçi statüsünde yaptırmaları ve dolayısıyla, OPTkapsamında çalıştıkları süreleri, ileride yapabilecekleri bedelli askerlik başvurusu için gerekli olan 1095 günlük çalışma süresine dahil ettirme imkanları da mevcuttur. Bu yolu tercih edecek öğrencilerimizin, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ve formlarawww.e-konsolosluk.net adresli E-Konsolosluk web sitesinin askerlik ile ilgili bölümünden ulaşmaları mümkündür. Diğer taraftan, Başkonsolosluk nezdinde işçi statüsünde erteleme başvurusu yapmadan önce Eğitim Ataşeliğindeki öğrencilik dosyasının öncelikle kapatılması gerekmekte olup, sözkonusu dosyanın OPT sonrasında master/doktora eğitimine başlandığı takdirde yeniden açtırılması mümkündür.

22. Kimlerin, hangi durumlarda öğrencilikle ilişiği kesilir?
- Lisans öğrenimi görenlerin 29 ; lisans üstü öğrenim görenlerin 33 yaşını doldurdukları yılın sonunda,
- Öğrenimini tamamlayanların,
- İki yıl üst üste başarısız duruma düşenlerin,
- Öğrenimi bırakanların,
- Öğrenime devam etmeyenlerin,
- Öğrenim durumunu belgelendirmeyenlerin,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veya öğrencilik onur ve saygınlığını kıracak harekette bulunanların,
- Mevzuata göre ülke için zararlı sayılan fiil ve hareketlerde bulunan veya bu çeşit faaliyetlere katıldıkları belirlenenlerin,
- Öğrenim gördüğü kurumun kurallarına aykırı hareketinden dolayı öğrenim kurumuyla ilişiği kesilenlerin,
- Bölgesinde bulunduğu müşavirliğin, ataşeliğin veya konsolosluğun talimatını dinlememekte ısrar edenlerin ,
- Öğrencilik dışında bir işle meşgul olanların (Askeralma Yönergesi, İlgili yönetmelik).

İlişikleri kesilir.


23. Kimlerin öğrenciliği tanınmaz?

- Öğrenim görülecek ülkece tanınmamış olan kurumlarda öğrenim görenlerin,
- Açık yüksek öğretim yapan veya devam zorunluluğu bulunmayan kurumlara kayıtlı olanların,
- Askerlikleri ertelenemediğinden, askerliğini yapmamış olanlardan bitirdikleri öğrenim seviyesi ile aynı veya daha alt seviyede bir öğrenim görmek isteyenlerin (Askeralma Yönergesi).

Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:30 / 13:30 - 16:00

Şahsi Başvuru : 09:00 - 12:00
1.1.2019 Yeni Yıl Tatili
21.1.2019 Martin Luther King, Jr'ın doğum günü
18.2.2019 George Washington'un doğum günü
27.5.2019 "Memorial" Anma Günü
4.7.2019 ABD Bağımsızlık Günü
2.9.2019 Emek Günü (Labor Day)
14.10.2019 Kolombus Günü
11.11.2019 Gaziler Günü
28.11.2019 Şükran Günü
25.12.2019 Noel Günü