II.b. Özel Öğrenciliği Tanıtma Başvurusu İçin Gerekli Olan Belgeler, 28.4.2015

1) BAŞVURU DİLEKÇESİ:  Doğru, eksiksiz ve türkçe doldurulup imzalanacaktır. Eksik doldurulan başvurular işleme alınmayacaktır. (Başvuru Dilekçesi için lütfen bu sayfanın sonundaki 1 no’lu eki tıklayınız)

 

2) MEZUNİYET BELGESİ: En son mezun olunan okuldan (Lise/Üniversite) alınacak diploma veya geçici çıkış belgesinin 1 adet noter onaylı fotokopisi.
a) Yurtdışındaki lise ve dengi okulardan mezun olanlar: Eğitim müşavirliklerinden, eğitim ataşeliklerinden veya M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesinin 1 adet noter onaylı fotokopisi.
b) Yurtdışındaki yüksekokul veya üniversitelerden mezun olanlar: Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığından (Bilkent-Ankara) alacakları denklik belgesinin 1 adet noter onaylı fotokopisi.

 

3) NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ: T.C nüfus cüzdanının 1 adet fotokopisi. Her iki yüzü de tam boy kağıdın aynı yüzüne yan yana net olarak basılmış olmalı. Pasaportun arka sayfasında bulunan Nüfus Örneği kısmı ve ehliyet geçersizdir.

4) VESİKALIK FOTOĞRAF: 3 Adet. Sakallı ve renkli camlı gözlükle çekilmemiş ve arkasına isim yazılmış ve birbirinin aynı olmalıdır.

 

5) OKUL KAYIT BELGESİ: 1 adet. Okuldan alınacak olan ve içinde bulunulan döneme ait,yeni tarihli öğrenimin tam zamanlı olduğunu, dal, derece, giriş tarihi ve muhtemel mezuniyet tarihini belirten imzalı ve/veya mühürlü kayıt yazısının aslı ve Türkçe tercümesi.

Esas öğrenimden önce dil öğrenimi yapacak olanların alacakları kayıt belgesinin öğrenim süresi en az iki ay olmalı, öğrencinin haftada en az 15 saat öğrenim göreceği belirtilmelidir. 

 

6) RESMİ NOT DÖKÜMÜ (Official Transcript):Öğrenime özel öğrenclik tanıtma işlemlerinden daha önceki bir tarihte başlamış bir dönemi tamamlamış olan lisans/master/doktora öğrencileri için okullarından aldıkları son döneme ait resmi not dökümü. Dil eğitimi için istenmez.

7) I-20 formunun fotokopisi (1 adet noter onaylı). ABD’de devam edilmiş olan tüm okullara ait I-20'ler eklenmelidir. ABD vatandaşı olanlar ile Greencard sahibi olanlardan I-20 belgesi istenmemekte, bunun yerine ABD pasaportu ile Greencard'ın noter onaylı fotokopisi talep edilmektedir.

8) ASKERLİKLE İLGİLİ BELGELER: (1 adet asıl, yeni tarihli)

a. Önlisans veya Lisans öğrenimi yapacaklardan askerlik erteleme belgesi (1991, 1992 ve sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan ve 31 Ekim 2011 tarihine kadar 1991 doğumlulardan istenmez), lisansüstü öğrenim yapacaklardan iki adet askerlik durum belgesi istenir. 

b. Lisansüstü öğrenimi yapacaklar: Askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesi (1 adet asıl, yeni tarihli). Askerlik kararını aldırmamış olanlar son yoklamalarını yaptırmak zorundadırlar.

c. Daha önceki master veya doktora öğrenimine veya bir başka statüye bağlı olarak verilmiş sevk tehiri var ise bu tehirin iptal edildiğine dair belge.


9) İSTİFA BELGESİ: Devlet memuru olup yurtdışında öğrenim yapmak isteyenlerin 1416 sayılı Kanun’un 21nci maddesine göre istifa etmeleri ve bunu belgelendirmeleri gerekir. (Özel öğrencilerden istenmez).

10) ZORUNLU HİZMET BELGESİ: Zorunlu hizmetle yükümlü olanlar, zorunlu hizmetini yaptığını, parasal karşılığını ödediğini, taksitle ödemede anlaştığını veya ertelettiğini belgelendirmek zorundadır. (Özel öğrencilerden istenmez).

11) BİLGİ İŞLEM VE İSTEK FORMU: Doğru ve eksiksiz doldurulup imzalanacaktır. Ataşeliğimizle daha sonraki bütün yazışmalarınızda bu form dilekçeyi kullanınız.
(Bilgi Formu için lütfen bu sayfanın sonundaki 2 no’lu eki tıklayınız)

12) 5.00 ABD Doları değerinde posta pulu ve beş adet zarf (10.5x24 cm) 


ÖZEL ÖĞRENCİ İŞLEMLERİNDE KESİNLİKLE ÜCRET ALINMAMAKTADIR.
 
YUKARIDA SAYILAN BELGELER TÜRKİYE’DE NOTER VEYA MUHTARDAN ONAYLI DEĞİLSE, ONAY İŞLEMİ ASILLARI İLE PULLU İADE ZARFI GÖNDERİLDİĞİ TAKDİRDE ATAŞELİĞİMİZCE YAPILIR.


BÜTÜN FOTOKOPİLER DÜZGÜN VE NET ÇEKİLMİŞ OLMALIDIR. ÜZERİNDE KARALAMA, SİLİNTİ, KAZINTI OLAN BELGELER İŞLEME ALINMAZ.

Ataşeliğimizin posta adresi: 6380 Wilshire Blvd. Suite: 907 Los Angeles, CA 90048 U.S.A

E-POSTA adresimiz :
laegitimataseligi@gmail.com


 

 

 

İlgili Dosyalar

BİLGİ ve İŞLEM İSTEK FORMU

ÖZEL ÖĞRENCİLİK BAŞVURU DİLEKÇESİ

Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:30 / 13:30 - 16:00

Şahsi Başvuru : 09:00 - 12:00
1.1.2019 Yeni Yıl Tatili
21.1.2019 Martin Luther King, Jr'ın doğum günü
18.2.2019 George Washington'un doğum günü
27.5.2019 "Memorial" Anma Günü
4.7.2019 ABD Bağımsızlık Günü
2.9.2019 Emek Günü (Labor Day)
14.10.2019 Kolombus Günü
11.11.2019 Gaziler Günü
28.11.2019 Şükran Günü
25.12.2019 Noel Günü