Bedelli Askerlik Yeni Duyuru

Los Angeles Başkonsolosluğu 07.09.2018

3 Ağustos 2018 tarih ve 30498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7146 sayılı Askerlik Kanununa yapılan değişiklikler kapsamında;

- 1 Ocak 1994 (dahil) tarihinden önce doğmuş ve henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış veya her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmış olan,

- Herhangi bir yaş sınırlaması aranmaksızın Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce silah altına alınmadan “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı raporları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf olan yükümlüler,

Bedelli Askerlik başvurusunda bulunabileceklerdir.

Adaylar;

- 2 Kasım 2018, 16:30’a kadar şahsen Başkonsolosluğumuza veya vekaletname verdikleri vekil yoluyla Türkiye’de başvuruda bulunmak, (Yurtdışında ikamet eden vatandaşlarımızın, adına vekaletname düzenletecekleri kanuni yakınları (kişinin anne-babası, kardeşleri, büyük anne-babası) veya avukatları aracılığıyla bedelli askerlik ödemeleri ve/veya askerlik işlemlerini yurtiçinde bağlı bulundukları askerlik şubesinde gerçekleştirmeleri mümkündür.)

- 2 Kasım 2018, 16:30’a kadar kanunda öngörülen 15.000 (Onbeşbin) TL bedeli ilgili banka hesaplarından birine yatırarak dekontlarla vekil yoluyla Türkiye’de Askerlik şubesi veya şahsen Başkonsolosluğumuza gelerek başvuruyu tamamlamak,

- 21 (yirmi bir) günlük temel askerlik eğitimini tamamlamak suretiyle

Bedelli Askerlik hizmetinden yararlanabilecektir.

Bedelli askerlik ödeme işlemleri:

Vatandaşlarımızın bedelli askerlik ödemelerini,

- ABD’de Vakıfbank New York Şubesiveya

- Vekilleri aracılığıyla Türkiye’deki bankalarüzerinden gerçekleştirmeleri mümkündür.

Vakıfbank New York Şubesi üzerinden ödeme yapacak yükümlülerinşahsenbaşvuruda bulunmaları gerekmektedir. Yükümlüler, ödemelerin nasıl yapılacağı konusunda Vakıfbank New York Şubesinin212-621-9400

numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabileceklerdir.

Bedelli askerlik işlemlerinin Başkonsolosluğumuz üzerinden yapılması:

- Yükümlülerin ilk müracaatlarını e-Devlet üzerinden(www.turkiye.gov.tr) yapmaları beklenmektedir.

Bu çerçevede, hak sahibi olan yükümlülerin e-Devlet üzerinden alacakları barkodlu "Bedelli Askerlik Ödeme Belgesi"yle ödemeyi tamamlayarak, ödemenin yapıldığına dair üç (3) adet dekont aslını ve posta ücretini Başkonsolosluğumuza şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Ödeme dekontunda, yükümlüye ait T.C. Kimlik Numarası, adı soyadı, telefon numarası (varsa vekilinin de), ödenen tutar ve “Bedelli askerlik ödemesidir” açıklaması

bulunacaktır. (E-devlet şifreleri olmayan yükümlüler, şifreleri şahsen Başkonsolosluğumuzdan temin edebilirler).

- Bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerden daha önce askere sevk evrakını almış, ancak sevk edildiği birliklerine katılmamış olanlar, "Askerliğe Elverişli Değildir", "Ertesi Yıla Bırakma" raporu alanlar, "Bakaya" durumunda olanlar ile daha önce askerlik hizmetine başlamış olanlar e-Devlet üzerinden başvuru yapamayacaklardır. Bu durumda olan yükümlülerin doğrudan Başkonsolosluğumuza başvurmaları gerekmektedir.

- Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Önemli Notlar:

- Ödemesini tamamlayarak başvurusu uygun görülen yükümlülerin celp dönemleri ve 21 (yirmi bir) günlük temel askerlik eğitimi için sevk edileceği birlikler Milli Savunma Bakanlığınca duyurulacaktır.

- Ödemenin yapılması gereken banka bilgileri ve başvuru belgeleri hakkında detaylı bilgi e-Devlet, Askeralma Genel Müdürlüğü (http://asal.msb.gov.tr/) internet sayfalarından, ayrıca Başkonsolosluğumuz’dan e-posta yoluyla (consulate.losangeles@mfa.gov.tr) alınabilir.


İlgili Dosyalar

MSB-Bedelli Askerlik Celp ve Sevk Duyurusu.pdf

Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:30 / 13:30 - 16:00

Şahsi Başvuru : 09:00 - 12:00
1.1.2018 Yeni Yıl Tatili
15.1.2018 Martin Luther King, Jr'ın doğum günü
19.2.2018 George Washington'un doğum günü
28.5.2018 "Memorial" Anma Günü
4.7.2018 ABD Bağımsızlık Günü
3.9.2018 Emek Günü (Labor Day)
8.10.2018 Kolombus Günü
12.11.2018 Gaziler Günü
22.11.2018 Şükran Günü
25.12.2018 Noel Günü