Staj Başvurusu Duyurusu

Los Angeles Başkonsolosluğu 16.02.2016

T.C. DIŞİŞLERİBAKANLIĞI StajProgramları

Bakanlığımız,üniversitğrencileriveüniversitelerdenyenimezunolanöğrencilerimiz için,yurtdışıtemsilciliklerimizveya Ankarada bulunan BakanlığımızStratejikAraştırmalar Merkezinde (STRM) ücretsizvetam zamanlı olarak staj imkanı tanımaktadır.

Stajprogramları, katılımcılara Bakanlığımızın,yükelçiliklerimizin,Daimi TemsilciliklerimizinveBaşkonsolosluklarımızınçalışmausullerinedoğrudantanıklıketme,dış politikamızın oluşturulması ve yürütülmesi süreçleri hakkındaki bilgi edinmeimkanlarını sunmaktadır. Programlarıntemelamacı,stajyerlerinkişiselgelişimve kariyer planlamalarına katkısağlayarak, istisnai bir tecrübeyiedinmelerineyardımcı olmaktır.

1. KimlerStaj BaşvurusundaBulunabilir?

-Kuralolarak,TürkiyeCumhuriyetivatandaşıtümüniversitğrencileriveyaüniversitelerden yeni mezun olanlar staj başvurusundabulunabilirler.

- Yurtdışındayalacakstajbaşvurularınındoğrudanilgilidıştemsilciliğimize iletilmesi gerekmektedir. Stajprogramlarına ilişkinduyurular, düzenlenme tarihlerive detaylıbilgiler, stajyalmakistenendıştemsilciliğimizinternet sitesivesosyalmedyahesaplarıüzerinden takip edilebilir.

-Dahaöncebaşkabirtemsilciliğimizdestajyapanlarınbaşvurula-dahafazlaadayastaj

imkanı sağlanabilmesi için-ilkeolarak olumsuzdeğerlendirilmektedir.

-StajprogramınaevsahipliğiyapacakdıştemsilciliğimizyahutStratejikAraştırmalarMerkezi tarafından,ilave başvuruşartlarının–fakülteyahutbölümsınırlaması,dönem/diplomanot ortalaması,dilyeterliğibelgesigibi-tayinvetespitimümkünolup, özel şartlarstajilanve duyurularındaayrıcabelirtilmektedir.

2. Stajresi NeKadardır?

-Staj süresiyurtdışıtemsilciliklerimizdeen az2, en fazla 6 haftadır.

-Stajların tam zamanlı olarak, mesai saatleri içerisindeyalması esastır.

3. BaşvuruNeZamanYapılmalıdır?

-Staj başvurusundabulunanlariçin öncelikle güvenlik soruşturmayalmaktadır.

- Buçerçevede,etkin bir planlamayalabilmesiniteminenadaylarınbaşvurularını tercih ettikleri staj tarihlerindenen azdört ayöncesindeyapmaları beklenmektedir.

İlgili Dosyalar

Staj Başvuru Formu.pdf

Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:30 / 13:30 - 16:00

Şahsi Başvuru : 09:00 - 12:00
1.1.2019 Yeni Yıl Tatili
21.1.2019 Martin Luther King, Jr'ın doğum günü
18.2.2019 George Washington'un doğum günü
27.5.2019 "Memorial" Anma Günü
4.7.2019 ABD Bağımsızlık Günü
2.9.2019 Emek Günü (Labor Day)
14.10.2019 Kolombus Günü
11.11.2019 Gaziler Günü
28.11.2019 Şükran Günü
25.12.2019 Noel Günü