Dövizle Askerlik Başvurusuna İlişkin Duyuru , 01.02.2016

Los Angeles Başkonsolosluğu 02.02.2016

Başkonsolosluk Duyurusu

Dövizle Askerlik Başvurusuna İlişkin Duyuru , 01.02.2016

27 Ocak 2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6661 sayılı Kanun ile yapılan değişik ile;

1. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerce ödenecek döviz miktarı 6.000,- Avro’dan 1.000,- Avro’ya indirilmiştir.

2. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için yükümlülerin başvurabilecekleri en son tarih 38 yaşlarını tamamlayacakları yılın 31 Aralık günü olarak belirlenmiştir.

3. Bedelin taksitle ödenmesi uygulamasına son verilerek ödemenin başvuru sırasında peşin olarak yapılması şartı getirilmiştir.

Öte yandan, 6661 sayılı Kanun ile 1111 sayılı Kanuna ilave edilen Geçici 53’üncü madde ile;

1. 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmamış olanlar ile daha evvel başvurdukları halde dövizle ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanların, Ek-1.maddede yazılı yararlanma şartlarını taşıdıklarını 31 Aralık 2017 tarihine kadar Dış Temsilciliklerimize başvurmak suretiyle belgelendirmeleri ve başvurularının kabulünü müteakip 1000 Avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parasını, başvuruları sırasında peşin ödemeleri kaydıyla yasanın sağladığı haklardan yararlanma imkanı tanınmıştır.

2. Halen ödemeleri devam edenler ile ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle daha evvel yasa kapsamından çıkarılanlardan 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapacakları başvuruları uygun görülecek olanlara, 1000 Avro'nun üzerindeki ödemelerinin iade edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Yararlanma Şartları:

1. Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silâhaltına alınmamış olmak.

2. Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süreyle ABD’de çalışmış olmak.

3. 1.000 Avro veya karşılığı konvertibl döviz miktarını yasada belirtilen şart ve sürelere uygun olarak ödemek.

4. Ödemeleri tamamlanana kadar, yurda kesin dönüş yapmamak veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 günden (dâhil) daha fazla süreyle yurt içinde kalmamak.

5. Başvuru sırasında yabancı ülkelerde sahip olduğu işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu ya da yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünümuhafaza etmek.

  • Başvuru İçin Gerekli Evraklar:

1. 2 adet fotoğraf

2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

3. T.C. Pasaportu / Pasaportları aslı ve işlemli tüm sayfalarının fotokopisi (son üç yıllık giriş-çıkış kayıtlarını gösteren pasaportlar)

4. ABD’deki oturma ve çalışma izni aslı ve fotokopisi.

5. En az üç yıllık çalışmayı belgeleyen vergi formları ve fotokopileri

6. En az üç yıllık çalışmayı belgeleyen İş yeri yazısı veya yazıları

7. İşverenler için işyerini fiilen en az 3 yıl süreyle işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan belge

8. ABD vatandaşlığı da bulunan vatandaşlarımızın yabancı ülke pasaportunun ve vatandaşlık belgesinin aslı ve iki adet fotokopisi

9. Dilekçe

Ödeme:

Dövizle askerlik yararlanma şartlarını taşıdıkları Başkonsolosluğumuzca tespit edilen yükümlüler, Başkonsolosluğumuzdan alacakları iki nüsha “Döviz Ödeme Belgesi” ile muhabir bankalara giderek, peşin ve tek seferde döviz olarak yatırırlar.

01 Ocak – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında yapılacak başvurular için toplam bedel 1.000,00 Avro karşılığı 1091,60 ABD Doları’dır.

a) 38 yaş ve öncesindeki yükümlüler; 1.000 Avro karşılığı ABD Doları’nı başvuru sırasında peşin olarak, en geç 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar ödeyebilirler.

b) 1978 doğumlu ve üst yaş grubu yükümlüler; 1.000 Avro karşılığı ABD Doları’nı peşin olarak 31 ARALIK 2017 tarihine kadar ödemek zorundadır.

Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar:

- Ek-1 Madde.jpg

Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:30 / 13:30 - 16:00

Şahsi Başvuru : 09:00 - 12:00
1.1.2019 Yeni Yıl Tatili
21.1.2019 Martin Luther King, Jr'ın doğum günü
18.2.2019 George Washington'un doğum günü
27.5.2019 "Memorial" Anma Günü
4.7.2019 ABD Bağımsızlık Günü
2.9.2019 Emek Günü (Labor Day)
14.10.2019 Kolombus Günü
11.11.2019 Gaziler Günü
28.11.2019 Şükran Günü
25.12.2019 Noel Günü