Cumhurbaşkanı Seçimi İçin Yurtdışında Oy Kullanma / Yurtdışı Seçmen Kütüğüne Kaydolma

Los Angeles Başkonsolosluğu 10.06.2014

Değerli Vatandaşlarımız,

Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili genel seçimi ve halkoylamalarında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanabilmesi için gerekli çalışmalar Yüksek Seçim Kurulu tarafından yürütülmektedir.

Bu çerçevede, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız Cumhurbaşkanı seçimleri için bulundukları yabancı ülkelerde oy kullanacak olup, birinci tur oylama 31 Temmuz - 3 Ağustos 2014 tarihleri arasında, ihtiyaç olması durumunda ikinci tur oylama ise 17 Ağustos - 20 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

Cumhurbaşkanı seçiminin ayrıntılarına ve düzenlemelerine ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. Konuya ilişkin olarak Yüksek Seçim Kurulu’nun ve dış temsilciliklerimizin internet sayfalarında yapılacak duyurularla vatandaşlarımızın düzenli olarak bilgilendirilmelerine devam edilecektir.

Bu çerçevede, aşağıdaki hususlar vatandaşlarımızın dikkatine arzolunur:

•Vatandaşlarımızın yurtdışında seçim sandığı kurulacak seçimlerde kayıtlı bulundukları yurtdışı temsilciliğimize bizzat gelerek oy kullanmaları öngörülmekte olup, bu ve oy kullanmaya ilişkin diğer hususlar kesinleştiğinde en geniş şekilde duyurulacaktır.

•Yurtdışında yaşayan seçmen niteliğine sahip vatandaşlarımızın seçim döneminde oy kullanabilmeleri için “Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı olmaları gerekmektedir. “Yurtdışı Seçmen Kütüğü”nde yer almanın tek yolu, yurtiçinde nüfus müdürlüklerine, yurtdışında ise konsolosluklarımıza başvurarak “adres beyanı”nda bulunmaktır.

•Vatandaşlarımızın geçmişte Başkonsolosluğumuzda konsolosluk işlemi gerçekleştirmiş olmaları adres beyanı yapmış oldukları anlamına gelmemektedir. Bu nedenle, vatandaşlarımızın Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı olup olmadıklarını, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın internet sitesindeki yurt dışı seçmen kütüğünden
(https://www.ysk.gov.tr/ysk/YdSecmen/YdSecmen.html
) kontrol etmeleri ve kayıtlı değil iseler vakit kaybetmeden adres beyanında bulunmaları önem arzetmektedir.

Yurtdışında ikamet eden vatandaşlarımızın adres beyanında bulunmak üzere ikametlerini bildirmeleri için aşağıdaki internet adreslerinde yer alan adres beyan formunu doldurarak Başkonsolosluğumuza şahsen veya posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir.

(http://www.nvi.gov.tr/Files/File/AKS/Formlar/FormB_onsayfa.pdfvehttp://www.nvi.gov.tr/Files/File/AKS/Formlar/FORMB-ARKASAYFA.pdf)

•Posta yoluyla adres beyanında bulunmak isteyen vatandaşlarımızın aşağıda belirtilen belgeleri Başkonsolosluğumuza göndermeleri gerekmektedir:

- Adres Beyan Formu (eksiksiz doldurulup imzalanması gerekmektedir)

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Alındı belgesinin iadesi için üzeri pullu iade zarfı

Aynı adreste yaşayan aile bireyleri ( 18 yaşından küçük çocuklar ve eşler) için ayrı ayrı form doldurulmasına gerek yoktur. Bu durumdaki vatandaşlarımızca, Adres Beyan Formu’nda yeralan “Aynı Adreste Bulunan Kişilerin Kimlik Bilgileri” kısmının doldurulması yeterli olacaktır. Başvuru Başkonsolosluğumuza eksiksiz olarak ulaştıktan sonra adres beyanı Başkonsolosluğumuzca elektronik ortamda yapılarak alındı belgesi ilgili vatandaşımızın adresine postalanacaktır.

•Yurtdışında yaşayan ve seçmen niteliğine sahip olan vatandaşlarımızın, adres beyanında bulunmalarını müteakip, Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı olup olmadıklarını Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın internet sitesindeki yurt dışı seçmen kütüğünden (http://www.ysk.gov.tr/ysk/faces/YurtDisiSecmenSorgulama) kontrol ederek teyid etmeleri önem arzetmektedir.

Saygılarımızla,

Los Angeles Başkonsolosluğu

Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:30 / 13:30 - 16:00

Şahsi Başvuru : 09:00 - 12:00
1.1.2019 Yeni Yıl Tatili
21.1.2019 Martin Luther King, Jr'ın doğum günü
18.2.2019 George Washington'un doğum günü
27.5.2019 "Memorial" Anma Günü
4.7.2019 ABD Bağımsızlık Günü
2.9.2019 Emek Günü (Labor Day)
14.10.2019 Kolombus Günü
11.11.2019 Gaziler Günü
28.11.2019 Şükran Günü
25.12.2019 Noel Günü