Bedelli Askerlikte Yapılan Yeni Düzenlemeye İlişkin Duyuru

Los Angeles Başkonsolosluğu 22.02.2013

BEDELLİ ASKERLİK’TE YAPILAN YENİ DÜZENLEMEYE İLİŞKİN DUYURU

Bedelli askerlik uygulamasıyla ilgili olarak 1111 sayılı Askerlik Kanununa eklenen Geçici 51’inci madde 16 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, sözkonusu Kanunun Geçici 51’inci maddesi “ Geçici 46’ncı madde kapsamında olup fiilen askerlik hizmetine başlamamış olanlar, anılan maddede öngörülen miktarın yarısını ödemek suretiyle başvurusu kabul edilenler ile şartları taşıdığı halde 15 Haziran 2012 tarihine kadar başvuruda bulunmamış olanlar, kalan miktarı veya tamamını bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde tamamını ödemeleri durumunda temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklardır.

Fiili askerlik hizmetine 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu uyarınca başladıktan sonra herhangi bir nedenle bu Kanun kapsamından çıkarılarak noksan hizmetli olarak aranan yükümlüler, istekleri halinde diğer şartları taşımaları ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde  30,000 Türk Lirasının tamamını ödemeleri şartıyla Geçici 46’ncı maddeden istifade ettirileceklerdir.

Buna göre, daha önce Başkonsolosluğumuza başvurarak 15.000 TL tutarındaki ilk ödemesini yapmış olanların veya daha önce başvuruda bulunmamış 30 Aralık 1982 (dahil) ve öncesi doğumlu vatandaşlarımızın Geçici 51’inci maddeden yararlanmak istemeleri halinde en geç 15 Mart 2013 (dahil) tarihine kadar Nüfus Cüzdanları ile birlikte şahsen Başkonsolosluğumuza başvurmaları gerekmektedir. İlk kez başvuruda bulunacak olanların ödemesi gereken miktar 30.000 TL olup, taksitle ödeme seçeneği bulunmamaktadır.

Başvuru sahiplerinin Türkiye’deki bankalara veya New York Ziraat Bankasına yapacakları ödemelerinin ve Başkonsolosluğumuzdaki tüm işlemlerinin 15 Mart 2013 Cuma günü itibariyle tamamlanması gerektiğinden, başvuru işlemlerini bir an önce başlatmaları yararlı olacaktır.

Banka ödemesi yapılmadan önce dış temsilciliklerimize şahsen nüfus cüzdanı ile müracaat edilerek gerekli belgelerin alınması ve  bedelli  askerlik işlemlerinin başlatılması gerekmektedir.  Ödeme ile ilgili detaylı bilgi Başkonsolosluğumuzun 12 Ocak 2012 tarihli duyurusunda mevcuttur. http://losangeles.bk.mfa.gov.tr/ShowAnnouncement.aspx?ID=140621

Saygıyla duyurulur.

Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:30 / 13:30 - 16:00

Şahsi Başvuru : 09:00 - 12:00
1.1.2019 Yeni Yıl Tatili
21.1.2019 Martin Luther King, Jr'ın doğum günü
18.2.2019 George Washington'un doğum günü
27.5.2019 "Memorial" Anma Günü
4.7.2019 ABD Bağımsızlık Günü
2.9.2019 Emek Günü (Labor Day)
14.10.2019 Kolombus Günü
11.11.2019 Gaziler Günü
28.11.2019 Şükran Günü
25.12.2019 Noel Günü