Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu'na Üye Seçimi

Los Angeles Başkonsolosluğu 08.03.2011

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (BYTATB) ‘‘Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu’’na yurtdışından seçilecek üyelere ilişkin ilanı ekte sunulmaktadır.

Görüleceği üzere sözkonusu ilanda, 24.03.2010 tarih ve 5978 sayılı “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 24.12.2010 tarih ve 27795 sayılı “Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde kurulan “Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu”na, yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya kaybettirme halleri dışında vatandaşlıktan çıkanlardan belirli ülke veya bölgeler için oluşturulan kontenjanlar kapsamında üye seçileceği bildirilmektedir.

Sözkonusu kurula ABD’den 4 üye seçileceği bildirilen ilanda, başvuru şartları sıralanmakta ve başvuruların 25 Mart 2011 tarihine kadaryurtdışındaki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine (Büyükelçilik veya Başkonsolosluk) veya Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılabileceği kaydedilmektedir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

T.C.Los Angeles Başkonsolosluğu

Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:30 / 13:30 - 16:00

Şahsi Başvuru : 09:00 - 12:00
1.1.2019 Yeni Yıl Tatili
21.1.2019 Martin Luther King, Jr'ın doğum günü
18.2.2019 George Washington'un doğum günü
27.5.2019 "Memorial" Anma Günü
4.7.2019 ABD Bağımsızlık Günü
2.9.2019 Emek Günü (Labor Day)
14.10.2019 Kolombus Günü
11.11.2019 Gaziler Günü
28.11.2019 Şükran Günü
25.12.2019 Noel Günü